Követelmények

A tárgyat egy sikeres vizsgával lehet teljesíteni. A vizsgára való jelentkezés előfeltétele a gyakorlati követelményeknek teljesítése és az előadások látogatása.

Előadás

Az előadások látogatása kötelező. Legfeljebb négy alkalommal megengedett hiányozni.

Gyakorlat

A gyakorlat teljesítése négy részből áll:

A gyakorlatok látogatása kötelező, azokról legfeljebb három alkalommal megengedett hiányozni következmények nélkül. Négy hiányzás esetén az oktató dönthet úgy, hogy egy többletfeladatot ad, ezzel lehetőséget biztosítva a vizsgázásra. Öt vagy több hiányzás esetén nem lehet jegyet szerezni.

Az oktató katalógussal ellenőrzi a hallgatók jelenlétét és rövid röpdolgozattal (ún. plusz-mínusz kérdéssel) méri a felkészültséget. Minden helyes válasz 1-2 pontot ér. A maximálisan megszerezhető pontok legalább 50%-a szükséges feltétele a tárgy teljesítésének. A röpdolgozatokat javítani és/vagy pótolni nem lehet.

A félév során hetente a gyakorlatok témájához kapcsolódó beadandó kerül kiírásra. A feladatok a TMS rendszerben kerülnek kiírásra és ide is kell feltölteni a megoldásokat a megadott határidőn belül. Az oktató lehetőséget biztosíthat a beadandók határidőn túl való pótlására. A kisbeadandók folyamatos megoldása és beküldése kötelező, csupán az szerezhet vizsgajegyet, akinek minden beadandója elfogadott.

A szorgalmi időszak utolsó heteiben egy összetettebb beadandó (továbbiakban nagybeadandó) kerül kiírásra. A feladatot önállóan kell megoldani, a megoldást egymással megosztani nem szabad. A másolás a jegyszerzés megtagadását vonhatja maga után! A nagybeadandó két részből tevődik össze:

Az alábbi ábra szemlélteti a vizsgára jelentkezés feltételeit:

Requirementsa83ad7f67103a98259aa5f81a732b433.png

Vizsga

A vizsgára való jelentkezés előfeltétele az előadások látogatása és a gyakorlat követelményeinek sikeres teljesítése. A vizsgára Neptunon keresztül kell jelentkezni.

Egy félévben legfeljebb két alkalommal lehet vizsgázni, mivel a tárgy keresztfélévben is hallgatható.

A vizsga két részből áll:

  1. programozási feladatok megoldása,

  2. szóbeli vizsga.

A vizsga jegyét a programozási és a szóbeli rész jegyének átlaga adja. A jegyszerzés feltétele, hogy a vizsga mindkét része sikeres legyen.

1. Programozási rész

A félév során érintett eszközökkel és módszerekkel egyszerűbb és összetettebb feladatokat kell megoldani. A feladatok megoldásával összesen 22 pont szerezhető. A sikeres vizsga feltétele a programozási részből szerezhető pontok 50%-ának elérése, azaz a programozási feladatok megoldásából legalább 11 pontot kell összegyűjteni.

A félévvégi beadandó és a programozási részre összesen 25 pont (22+3) kapható. Ponthatárok:

Elért pontszám Jegy
20-tól 5 (jeles)
17-től 4 (jó)
14-től 3 (közepes)
11-től 2 (elégséges)
< 11 1 (elégtelen)

A programozási részben használható segédanyagok:

2. Szóbeli rész

Jelenléti géptermi vizsga esetén: A szóbeli részen a vizsgázó bemutatja a megoldásait, illetve a gyakorlatokon és előadásokon tárgyalt témakörökhöz kapcsolódóan kérdésekre válaszol.

Online vizsga esetén: A szóbeli részen a vizsgázó bemutatja a megoldásait, illetve a gyakorlatokon és előadásokon tárgyalt témakörökhöz kapcsolódóan kérdésekre válaszol. Az adott válaszok helyessége és teljessége alapján egy újabb érdemjegyet szerez. A programozási részben elért eredmény és a szóbeli eredménye alapján történik az értékelés. A szóbeli részen a hallgató igazolja magát egy fényképes igazolvány felmutatásával. A vizsga alatt nem használható fej- vagy fülhallgató. A vizsgán a vizsgázó és a vizsgáztató mellett egy másik oktatónak vagy hallgatónak is jelen kell lennie.

Időpontok (2021/2022 II. félév)

Dátum Időpont Hely Esemény
hetente gyakorlat idejében Canvas röpdolgozatok
hetente gyakorlatot követően TMS beadandók
TBA TBA TMS nagybeadandó
TBA TBA TBA vizsga

Konzultáció (2021/2022 II. félév)

A gyakorlatokhoz tanrendbe beosztott konzultációs lehetőség tartozik.