Számológép

Bevezető

Ezen az órán egy ügyes számológéppel fogunk számolni.

Aritmetikai műveletek

Milyen műveleteket használhatunk számokon?

A grafikus karakterekből álló műveletek operátorok, azaz a műveletet a két érték közé kell írni.

Példák:

Test>
Test>
Test>

Feladatok

Körülbelül hány másodperc van egy évben?

Solution>

Számítsuk ki az 1.01 sugarú gömb térfogatát!

Test>

Döntsük el, hogy a 23 osztja-e a 532253373-at!

Test>

Logikai értékek és műveletek

A két logikai érték: True és False.

Műveletek:

Példák:

Test>
Test>
Test>

Listák

A listák szögletes zárójelek közt felsorolt értékek vesszővel elválasztva.
Az üres lista: [].

A halmazoktól eltérően számít a sorrend és a multiplicitás:

Test>
True :: Bool
Test>
True :: Bool

Pontpont kifejezések

A négy forma:

Test>
Test>
Test>
Test>

Három alapvető művelet listákon

Test>
Test>
Test>

Feladatok

Soroljuk fel 10-től visszafelé -10-ig a számokat!

Solution>

Adjuk meg a 113. elemét annak a számtani sorozatnak, aminek az első két eleme 11 és 32!

Solution>

Összeg és szorzat

Test>
Test>

Feladatok

Hányféleképpen lehet sorba rendezni 10 különböző elemet?

Solution>

Hányféleképpen választhatunk ki 70 különböző elemből 30 elemet?
Használjuk a div függvényt!

Solution>

Mi a több: az univerzumban az atomok száma, vagy 100 elem különböző sorba rendezéseinek a száma?

Test>
Test>

A 5-ös vagy a 6-os lottón könnyebb a telitalálat?

Test>
Test>

Halmazkifejezések

Matematikai példakép: { n2 | n ∈ N, n páros }

Haskellben:

Test>

Feladatok

Állítsuk elő a 2 hatványait növekvő sorrendben 1-től 210-ig!

Solution>

Melyik legkisebb 2 hatvány nagyobb, mint 1020?

Solution>

Soroljuk fel a 60 osztóit!

Solution>

Hány osztója van a 60-nak?

Solution>

Prímszám-e az 123457?

Solution>

Párok

Egy rendezett pár kerek zárójelek közt két elem vesszővel elválasztva:

Test>

Halmazkifejezés ami párokat tartalmazó listát állít elő:

Test>

Feladatok

Állítsuk elő azt a listát ami sorrendben tartalmazza az összes (óra, perc) párt!

Solution>

Állítsuk elő azt a listát ami párként tartalmazza az összes dominót:
[(0,0),(0,1),(1,1),,(9,9)]

A (1,0) ne szerepeljen mert az ugyanazt a dominót reprezentálja mint a (0,1).

Solution>

Feladat: Tábla

Test>

Feladat: Minta kis körökből

Test>