Kivételkezelés

Kivételkezelés

A kivételkezelés a ⊥ kezelése a végrehajtás szintjén.

Mikor használjuk?

-- import Control.Exception -- base csomag

Kiértékelésből származó kivételek

-- data PatternMatchFail = PatternMatchFail String
-- data ErrorCall = ErrorCall String
-- data AssertionFailed = AssertionFailed String
-- data NonTermination = NonTermination

Kiértékelésből származó kivételek (2)

-- data ArithException
--  = Overflow
--  | Underflow
--  | LossOfPrecision
--  | DivideByZero
--  | Denormal
-- data ArrayException
--  = IndexOutOfBounds String
--  | UndefinedElement String

Kiértékelésből származó kivételek (3)

-- data NoMethodError = NoMethodError String
-- data RecConError = RecConError String
-- data RecSelError = RecSelError String
-- data RecUpdError = RecUpdError String

Végrehajtásból származó kivételek

-- data IOException
-- data AsyncException
--  = StackOverflow
--  | HeapOverflow
--  | ThreadKilled
--  | UserInterrupt -- Ctrl+C

Végrehajtásból származó kivételek (2)

Nincs több futó szál:

-- data Deadlock = Deadlock

A thread blokkolt egy MVar-on, de más referencia nincs az MVar-ra:

-- data BlockedIndefinitelyOnMVar = BlockedIndefinitelyOnMVar
-- data NestedAtomically = NestedAtomically
-- data BlockedIndefinitelyOnSTM = BlockedIndefinitelyOnSTM

Tetszőleges kivétel

-- data SomeException = forall e . Exception e => SomeException e  
-- class (Typeable e, Show e) => Exception e where
import ActiveHs.Base
import MyPrelude
import Prelude hiding (length)
--  toException  :: e -> SomeException
--  fromException :: SomeException -> Maybe e
-- instance Exception ArithException
-- instance Exception ErrorCall
-- ...

A két fő művelet

-- throwIO :: Exception e => e  -> IO a
-- try   :: Exception e => IO a -> IO (Either e a)

Elméleti modell (közelítőleges):

-- data Expr a = Bottom Exception | Data a
-- throwIO e = Bottom e
-- try (Bottom e) = Left e
-- try (Data a)  = Right (Data a)

Származtatott műveletek

Ismerős forma:

-- catch :: Exception e => IO a -> (e -> IO a) -> IO a
-- catch a f = do
--  x <- try a
--  case x of
--    Left e -> f e
--    Rigth a -> return a

Kiértékelés közbeni kivétel dobás

Veszélytelen, de elvi okok miatt ne használjuk:

-- throw :: Exception e => e -> a

Nagyon hasznos:

-- throwTo :: Exception e => ThreadId -> e -> IO ()

Példa:

-- killThread t = throwTo t ThreadKilled