Csomagkezelés

Haskell csomagok

A csomag a terjesztési (disztribúciós) egység.

Csomagfajták

A csomag tartalmazhat

Lehetséges a kettő keverése is.

Csomagazonosítók

A csomagazonosító egy egyedi csomagnévből és egy verziószámból áll.

GHC csomagkezelő

A GHC számára látható könyvtári csomagok kilistázása:

ghc-pkg list

Két tár: rendszerszintű és felhasználónkénti

Cabal csomagok

A Haskell fordítófüggetlen csomag felépítése a Cabal (Common Architecture for Building Applications and Libraries).

Egy Cabal csomag részei:

Csomagleíró fájl fejléc

name:      jegyzet
version:    0.1
synopsis:    Hungarian Haskell exercise book
category:    Education
author:     Péter Diviánszky
license:    BSD3
license-file:  LICENSE
cabal-version: >= 1.6
build-type:   Simple

Csomagleíró fájl könyvtári rész

Library 
 GHC-Options: 
  -Wall -fwarn-tabs -fno-warn-incomplete-patterns 
  -fno-warn-missing-signatures -fno-warn-type-defaults 
  -fno-warn-unused-matches
 Exposed-Modules: 
  Basic.Syntax
  Basic.Lists
  Basic.Definitions
  Basic.Patterns
 Build-Depends:
  base == 4.*,
  parallel == 2.2.*
 Extensions:
  NoMonomorphismRestriction

Csomagleíró fájl program rész

executable blabla
 ghc-options:
  -Wall -fwarn-tabs -fno-warn-incomplete-patterns
 main-is:
  Main.hs
 other-modules:
  Auxiliary
 build-depends: 
  base == 4.*,
  split == 0.1.*

Licenc fájl

A nyílt forráskódú licencek közül a Haskell közösség a BSD3 licencet ajánlja.

Egy BSD3 licenc fájl:

Copyright Péter Diviánszky 2010

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  * Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.

  * Redistributions in binary form must reproduce the above
   copyright notice, this list of conditions and the following
   disclaimer in the documentation and/or other materials provided
   with the distribution.

  * Neither the name of the author(s) nor the names of other
   contributors may be used to endorse or promote products derived
   from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Setup fájl

Nincs szükség Setup.hs fájlra ha a csomagleíró ezt tartalmazza:

cabal-version: >= 1.6
build-type:   Simple

Adatfájl elérése

A csomagleíró fájlban:

name:    minesweeper
...
data-files: ms.glade

Tetszőleges modulban:

import Paths_minesweeper

...
  do filename <- getDataFileName "ms.glade"
    ...

A Paths_xxx modul automatikusan elkészül az xxx nevű csomaghoz.

HackageDB

A HackageDB a szabadon elérhető Haskell csomagok gyűjtőhelye.

A cabal parancs

A cabal-install csomag biztosítja a cabal parancsot.

Létező csomagok letöltése és installálása:

cabal update
cabal install parallel

Új csomag készítése és feltöltése:

cabal init
cabal install
cabal sdist
cabal upload dist/...